Rottbøll & Partners

1140x300px-billede-website-1

Rottbøll & Partners

Arkitektfirmaet Rottbøll & Partners er en fusion af to Aalborgensiske arkitektvirksomheder, arkitektfirmaet Rottbøll og A+ Arkitekter. På trods af virksomhedens unge alder, har arkitektfirmaet Rottbøll & Partners stor erfaring indenfor arkitektur, design, indretning og planlægning – både i offentligt og privat regi. Arkitektfirmaet Rottbøll & Partners ejes og drives af arkitekt maa. Preben Rottbøll og arkitekt.cand.polyt Mirza Aleckovic, der tilsammen har mere end 40 år erfaring inden for arkitektur, indretning, design og planlægning.

Arkitektur

Vores opfattelse af den arkitektoniske løsning er både enkel og krævende, da vi ønsker at skabe optimale løsninger for de mennesker, der skal være brugere af
projektet i såvel boligmæssig som arbejdsmæssig sammenhæng. – Vi satser på, at vores arkitektur skal fremme livskvalitet og velvære og skabe værdi for brugere, bygherrer og det omgivende samfund.

Arkitektfirmaets kerneydelser er indenfor skitsering, projektering og arkitekt- og byggerådgivning fra de første ideer til den sidste detalje under hele byggeriets fuldførelse. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed, optimeret byggeproces og samarbejde med bygherrer i alle faser og med en stor ansvarlighed for byggeriets økonomi til bygherrens sikkerhed. – Vi vil altid tage udgangspunkt i den individuelle opgaves karakter og muligheder på det aktuelle sted med skyldig hensyntagen til de eksisterende forhold.

Arkitekt- og Byggerådgivning

Vi har stor ekspertise og erfaring indenfor villaer, boligbyggeri, erhvervsbyggeri, administrationsbyggeri (også med design/indretning), byggeri indenfor
sundhedssektoren, institutionsbyggeri indenfor ældreomsorg, børnehaver, vuggestuer og institutioner for børn og voksne med specielle behov, hoteller og konferencefaciliteter. Endvidere maritimt design, hvor vi har vi nogle ret spektakulære referencer.

Indenfor designområdet har vi medvirket til innovative opgaver indenfor produktudvikling.
Vi har erfaring i at arbejde med private og offentlige bygherrer i et udviklende samarbejde, hvor brugernes ønsker og behov kan løses til et optimalt resultat i et morsomt og givende forløb, hvor resultatet oftest bliver et byggeri, der overstiger bygherrens forventninger og giver alle en god og berettiget fornemmelse af egen medvirken. Vi satser meget på at give vores bygherrer en god oplevelse af hele forløbet og vi giver al vores ekspertise indenfor rådgivning i alle aspekter videre i dette arbejde.

Vi vil og har altid villet, at alle skal have en god oplevelse i forbindelse med et byggeri – det gælder først og fremmest bygherren, men også håndværkere i forbindelse med udførelse. Dér vil vores erfaring i venlig og bestemt styring og tilsyn af byggesager være af stor betydning.