Andelsboligforeningen Klokkebo

4.
June
2019Posted in Boligbyggeri

Andelsboligforeningen Klokkebo

Andelsboligforeningen Klokkebo tager udgangspunkt i i tankerne bag ”Den Engelske Haveby”, som blomstrede i starten af forrige århundrede.

Husenes arkitektur med karnapper, tagudformning og tætheden i bebyggelsesplanen er inspireret af sydengelske landsbyer. Byggeriet var opdelt i 2 etaper, men blev udført i én, da interessen var meget stor og der hurtigt blev udsolgt.

Husene er bygget med gule, blødstrøgne facadesten, grå plader i gavle og tag med røde vingetegl og zink”skorstene”. Vinduer er udført i træ-alu.

Beboersammensætningen i denne andelsboligforening består primært af seniorer der, efter at have solgt en større villa, ønsker en mindre bolig til deres seniorliv. Der blev udpeget et byggeudvalg, som i hyggeligt og morsomt samarbejde med arkitekt fandt en optimeret indretning. Resultatet er blevet en bebyggelse, hvor alle er der for hinanden, men hver for sig.

Projektfakta

Navn:
Andelsboligforeningen Klokkebo i Visse

Byggeri:   
Nybyggeri · Seniorbofællesskab

Adresse:   
Klokkebo 1-47, Visse, 9210 Aalborg SØ

Bygherre:   
Kuben Byg AS for Andelsboligforeningen Klokkebo

År:   
1998 – 1999

Entreprenør:   
Højgaard & Schultz A/S

Areal:  
Ca. 4.100 m²