5.
March
2019Posted in Erhverv

Aalborg Havn Hovedindgang

Den gamle hovedindgang til Aalborg Havns bygninger blev bygget i 1993, og levede ikke længere op til virksomhedens ønske om at profilere sig som en innovativ og moderne havn. Gennem et nært samarbejde med bygherrens bygningsadministration, ved cand.polyt. Lone Laursen, blev den nye hovedindgang til med et nyt og minimalistisk facadeudtryk. Resultatet har givet ankomstforholdene det løft, Aalborg Havn ønskede, og har skabt et lyst og venligt foyerområde.   Den gamle hovedindgang kan ses nedenfor.

7.
November
2016Posted in Erhverv

Aalborg Portland

Aalborg Portland A/S havde brug for større konferencefaciliteter med adgangsforhold, der ikke generede den øvrige administration. Løsningen blev dette højloftede rum, der blev skabt ved at indlægge ny tagkonstruktion med samme ydre dimensioner som det eksisterende tag. Herefter blev den eksisterende tagkonstruktion fjernet. Ved at gøre det på denne måde kunne tagkonstruktionen skiftes uden at taget på noget tidspunkt i processen blev åbnet. Belysningen i konferencerummet blev udført af fa. Sandlux efter arkitektens tegninger. Løsningen med det hvælvede loft sikrede en god akustik i rummet. Projektet blev realiseret i nært samarbejde med ark maa Grete Butler.

7.
November
2016Posted in Erhverv

Aalborg Havn Konferencecenter

Aalborg Havn konferencecenter blev i 2015 nytænkt og ombygget af Rottbøll & Partners. Aalborg Havn A/S havde ønske om at kunne tilbyde deres kunder og forretningsforbindelser konferencefaciliteter af internationalt format. Det nye konferencecenter skulle bestå af et mindre rum til 50 deltagere og et større lokale til 130 deltagere indrettet i et tidligere storrumskontor. Vi blev bedt om at komme med et skitseoplæg til ombygningen. Vi foreslog det mindre rum udført med vægge af intelligent glas med referencer til interiører i fremtidsfilm og det blev godkendt på første møde. Tidligere havde vi, i samarbejde med Ark. Maa. Grete Butler, ændret […]

7.
November
2016Posted in Erhverv

Fakta Høng

Fakta Høng 1 2 3 4 Fakta Høng Projektfakta