Projekter

Projekter

Her ses en oversigt over de projekter, der har været tegnestuens arbejdsområder siden starten i 2016.
Derudover har vi også inkluderet indehavernes projektporteføljer fra årene før Rottbøll & Partners.

Nederst på siden kan du se en beskrivelse af de forskellige projektkategorier vi arbejder med. 

Projekterne under boligbyggeri dækker over både etagehuse samt enfamilieshuse og rækkehuse bygget til andelsboligforeninger.

Byggeprojekter indenfor erhverv dækker over både administrationsbyggeri og renovering eller om- og tilbygning af eksisterende bygninger. Vi har arbejdet med både planlægning af kontorer og konferencefaciliteter samt hovedindgange. 

Projekter indenfor institutioner dækker over både børnehaver, vuggestuer, skoler, skolefritidsordninger, ældreomsorg samt botilbud for udviklingshæmmede. I forhold til kulturprojekter har vi arbejdet med projekter til fritid samt klubhuse.

Under kategorien maritimt design har vi erfaring med projekter såsom en lystyacht samt indretning af færger og krydstogtskibe. 

Indenfor sundhedssektoren har vi arbejdet med renovering, om- og tilbygning samt indretning på både sygehuse og tandlægeklinikker.