Vores Proces

1. FASE: IDÉMØDE

Første fase begynder med et uforpligtende møde, hvor vi kan have en overordnet drøftelse af dine ønsker og behov. Derudover snakker vi også om forventningerne til projektet, økonomi og tidsplan. Rottbøll & Partners kan på baggrund af dette første møde ofte klart give besked om projektet kan realiseres indenfor budgettet og dine forventninger med mere. Idémødet varer typisk 1-2 timer. Bagefter det første møde kan vi i fællesskab vurdere, om der er grundlag for at gå videre til skitsefasen.

2. FASE: SKITSEFASE

Formålet med denne fase er, at du, som bygherre, får et overblik over projektet og dermed et egentlig beslutningsgrundlag for at iværksætte byggeprojektet. Rottbøll & Partners udarbejder et eller flere skitseforslag, der viser hvordan det pågældende byggeri vil fremstå. Vi arbejder ud fra en integreret designproces, hvilket betyder at vi allerede i denne fase indarbejder tekniske aspekter som konstruktioner, vinduesorientering og energiforbrug i projektet. Vi arbejder målrettet med at optimere hele processen. Det er med til at holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten. Denne fremgangsmåde gør os til konkurrencedygtige arkitekter.

3. FASE: MYNDIGHED

Formålet med denne fase er at få myndighedernes godkendelse – byggetilladelse – til det pågældende projekt. Rottbøll & Partners udarbejder målfaste tegninger, energiberegninger og andet nødvendigt materiale til at få alle godkendelser. Vi varetager alt korrespondance mellem myndigheder og dig. Selvfølgelig er det dine interesser vi varetager. Mens projektet er under behandling hos myndighederne, udarbejder vi det nødvendige materiale til at indhente de relevante tilbud fra entreprenører. Det vil typisk være en lokal entreprenør eller én efter dit eget ønske.

4. FASE: PROJEKTERING & BYGGEAFTALER

Formålet med denne fase er at indgå aftaler med de valgte entreprenører hvad angår pris, kvalitet og tidsplan. Rottbøll & Partners udarbejder højt detaljerede materialer i form af detaljetegninger, materialer, arbejdsbeskrivelser, energiberegninger og tidsplan. Dette sikrer at du får den rigtig pris fra entreprenørerne. Der udarbejdes enten hovedentreprise- eller fagentreprisekontrakter mellem dig og entreprenøren, der stiller garanti. Herefter kan byggeriet påbegyndes.

5. FASE: TILSYN & BYGGELEDELSE

Formålet med denne fase er at få projektet gennemført i samarbejde med den valgte entreprenør. Rottbøll & Partners varetager opgaven som byggeleder. Vi styrer tidsplanen og kvalitetssikringen. Det vil sige, at vi holder byggemøder med den pågældende entreprenør og fører tilsyn med byggeriet, samt afklarer eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Vi varetager også din økonomi under projektet. Det gør vi ved at føre tilsyn med at aftalte opgaver er udført ordentligt og til tiden, før du betaler selve fakturaen for udført arbejde fra entreprenøren. Vi aftaler desuden en gennemgang af byggeriet ved aflevering. Her kan vi, i samarbejde med dig, påpege eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres, før byggeriet kan betragtes som udført. Efter byggeriets afslutning indhenter vi den nødvendige dokumentation for byggeriets gennemførelse, som er lovpligtig for at færdigmelde byggeriet, samt alle mangler for tekniske installationer. Rottbøll & Partners indkalder, efter aftale, boligejer til 1 og 5 års gennemgang af byggeriet. Hvis der på disse tidspunkter konstateres nye fejl, der stammer fra projektets gennemførelse, skal håndværkerne udbedre disse inden for garantien.